Profion llinach genetig, DNA Cymru ac S4C

Grisiau

Mae tipyn o sôn wedi bod yn ddiweddar am DNA a chyndeidiau’r Cymry, yn dilyn cyhoeddi prosiect Cymru DNA Wales, sy’n hawlio bod modd darganfod “pwy yw’r Cymry” drwy annog pobl i brynu profion llinach genetig.

Mae gan nifer ohonom ddiddordeb yn hanes ein teulu a’n cenedl, ond mae’n bwysig deall beth mae profion o’r math hyn yn gallu dangos i ni, a bod yn ymwybodol mai nid prosiect ymchwil gwyddonol sydd y tu ôl i’r cynllun, ond cwmni masnachol sy’n gwerthu citiau DNA am elw.
Parhau i ddarllen

Advertisements